• Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan pangolins in southern China 

   Lam, Tommy Tsan-Yuk; Shum, Marcus Ho-Hin; Zhu, Hua-Chen; Tong, Yi-Gang; Ni, Xue-Bing; Liao, Yun-Shi; Wei, Wei; Cheung, William Yiu-Man; Li, Wen-Juan; Li, Lian-Feng; Leung, Gabriel M; Holmes, Edward C; Hu, Yan-Ling; Guan, Yi
   Published 2020-01-01
   The ongoing outbreak of viral pneumonia in China and beyond is associated with a novel coronavirus, provisionally termed 2019-nCoV. This outbreak has been tentatively associated with a seafood market in Wuhan, China, where ...
   Preprint
  • Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins 

   Lam, Tommy Tsan-Yuk; Jia, Na; Zhang, Ya-Wei; Shum, Marcus Ho-Hin; Jiang, Jia-Fu; Zhu, Hua-Chen; Tong, Yi-Gang; Shi, Yong-Xia; Ni, Xue-Bing; Liao, Yun-Shi; Li, Wen-Juan; Jiang, Bao-Gui; Wei, Wei; Yuan, Ting-Ting; Zheng, Kui; Cui, Xiao-Ming; Li, Jie; Pei, Guang-Qian; Qiang, Xin; Cheung, William Yiu-Man; Li, Lian-Feng; Sun, Fang-Fang; Qin, Si; Huang, Ji-Cheng; Leung, Gabriel M.; Holmes, Edward C.; Hu, Yan-Ling; Guan, Yi; Cao, Wu-Chun
   Published 2020-01-01
   The ongoing outbreak of viral pneumonia in China and across the world is associated with a new coronavirus, SARS-CoV-21. This outbreak has been tentatively associated with a seafood market in Wuhan, China, where the sale ...
   Article